Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Lilla Källviken

Karta över lediga tomter.

Området ligger i sluttningsläge ca 5 km från centrala Falun, mellan sjön Runn, skidanläggningen Källviksbacken, City Gross och golfbanan i Samuelsdal. Området får en tydlig karaktär med en tätare central del och en glesare struktur i ytterkanterna. Den tätare delen kan beskrivas som en trädgårdsstad med en blandning av kedjehus, radhus och friliggande villor i två våningar samt flerbostadshus i upp till sex våningar. De glesare delarna utgörs främst av villatomter. Gång- och cykelstråken som går genom området ansluter till befintliga. Området byggs ut i etapper och när alla etapper är utbyggda kommer området att bestå av cirka 400 bostäder. En förskola med flera avdelningar har redan öppnat.


Tomter till försäljning

Fastighetsbeteckning

Areal

Pris

Geoteknisk

undersökning

INGA LEDIGA TOMTER

Information om tomterna Pdf, 213.5 kB, öppnas i nytt fönster.

Avgifter 2021 Pdf, 17.1 kB, öppnas i nytt fönster.

Detaljplan genomförandebeskrivning Pdf, 100.8 kB, öppnas i nytt fönster.

Detaljplan illustration Pdf, 10.4 MB, öppnas i nytt fönster.

Detaljplan planbeskrivning Pdf, 806.4 kB, öppnas i nytt fönster.

Plankarta Pdf, 13 MB, öppnas i nytt fönster.

Karta över tomterna Pdf, 1.1 MB, öppnas i nytt fönster.

Förrättningskarta 1 Pdf, 681.5 kB, öppnas i nytt fönster.

Förrättningskarta 2 Pdf, 3.2 MB, öppnas i nytt fönster.

Förrättningskarta akt 2080-4733 Pdf, 2.9 MB, öppnas i nytt fönster.

Översiktskarta Pdf, 1.5 MB, öppnas i nytt fönster.

Nedanstående dokument är till för att köparen ska få en uppfattning om vilka fyll- och schaktvolymer som kan bli aktuella på tomterna. Höjdsättning mm i dokumenten innebär varken rättigheter eller skyldigheter utan det är detaljplanen och prövningen i bygglovet som avgör vad som är lämpligt för respektive tomt.

Foton Pdf, 2.2 MB, öppnas i nytt fönster.

Foton 2019  Pdf, 6.4 MB, öppnas i nytt fönster.

Flygbild Pdf, 1.3 MB, öppnas i nytt fönster.

Flygbild 2019 Pdf, 4.2 MB, öppnas i nytt fönster.

Höjder för volymberäkning 2020 Öppnas i nytt fönster.

Höjder för volymberäkning 2019 Pdf, 2.3 MB, öppnas i nytt fönster.

Höjdkarta Schakt Pdf, 3.4 MB, öppnas i nytt fönster.

Volymer Schakt o fyllning Pdf, 45.9 kB, öppnas i nytt fönster.

Principskiss för utformning av tomt Pdf, 181 kB, öppnas i nytt fönster.


Sidan uppdaterad 2021-06-17