Lyssna på sidan Lyssna

Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Beräkning vid byggarbetsplats

Kommunens planarbete

Kommunen arbetar fram översiktsplaner, detaljplaner och
områdesbestämmelser enligt plan- och bygglagen. Planering och
utredningar görs också för t ex trafiksystemens funktion och utformning eller för att hitta lösningar för bl a områden där det är problem med att ordna
vatten- och avlopp.

Det är miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen som arbetar med dessa frågor. Planerna görs för att lyfta fram och avväga mellan motstående intressen när det gäller markanvändningen och ta ställning i principfrågorna. Därmed blir det lättare att till exempel behandla bygglovsansökningar.

Mer om översiktsplaner och detaljplaner

Sidan uppdaterad 2018-08-10