Lyssna på sidan Lyssna

Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

En barnhand som brer en macka

Så arbetar vi för ett minskat matsvinn i Falu kommuns skolor och förskolor

Vad är matsvinn?

Matsvinn är mat som slängs i onödan. Mat som skulle kunna ha ätits om den hanterats på ett annat sätt.

Cirka en tredjedel av den mat som produceras på jorden hamnar aldrig i någons mage. Den mat som slängs skulle kunna mätta den drygt 1 miljard människor som idag lider av hunger – och ytterligare drygt 2 miljarder människor!

Varför är det viktigt att minska matsvinnet?

Mat som slängs i onödan kostar inte bara pengar i onödan. All matproduktion innebär en påverkan på miljön. Mat som slängs i onödan innebär alltså negativ klimatpåverkan helt i onödan. Varje led i livsmedelshanteringen påverkar klimatet på olika sätt. Genom att minska matsvinnet i skolorna minskar skolmatens klimatpåverkan.

Hur stort är matsvinnet i Faluns skolor?

I april 2016 gjorde vi en mätning av hur mycket mat som slängdes i några utvalda skolor. Resultatet visade att vi i genomsnitt slängde 58 g mat per person och dag, vilket stämde överens med resultat från nationella undersökningar. Om alla kommunala skolor i Falun skulle slänga lika mycket hade det inneburit att Faluns skolor totalt slängde cirka 67 ton mat per år 2016.

Sedan 2016 har vi regelbundet gjort matsvinnsmätningar i skolorna. Vi har kunnat minska vårt matsvinn i alla Faluns skolor till i genomsnitt 46 gram per portion. Målet är att nå ned till högst 30 gram per portion år 2030, vilket är ett av FN:s globala mål för hållbar utveckling.

Vad kan matsvinnet bero på?

Matsvinnet i skolan kan bland annat bero på:

 • Svårigheter för köket att veta hur mycket mat som ska gå åt.
 • Eleven tar mer mat än vad hen äter upp. Det kan bero på t ex en stressig miljö, att man inte kan sitta och äta i lugn och ro. Det kan även bero på svårigheter att ta mer mat flera gånger, vilket gör att man lägger på en för stor portion från början. En annan anledning är missbedömning av hur hungrig man är eller hur mycket man orkar äta - den mat som slängs mest av är ofta (tvärtemot vad de flesta tror) elevernas favoritmaträtter.

Alla behöver hjälpas åt!

Det går att minska matsvinnet om vi hjälps åt. Vi behöver öka medvetenheten hos alla om hur viktigt det är att inte slänga mat i onödan, och tänka på hur vi var och en kan bidra till ett minskat matsvinn.

Vad gör vi för att minska matsvinnet i Falu kommun?

Falun är med i ett kommunövergripande projekt för att minska matsvinnet i de kommunala köken. Projektet som är kopplat till kommunernas avfallsplaner startade i år och ska pågå i tre år.

Projektet är indelat i tre delar: I det första steget har ett mät- och analysverktyg upphandlats. Under det andra steget kommer utbildningsmaterial riktat till framför allt kökspersonal och pedagoger tas fram. Materialet kommer att presenteras hösten 2020. I det tredje steget kommer informationsmaterial, till exempel i form av kampanjer och affischer tas fram.

Vad gör vi i köken?

I skolornas och förskolornas kök arbetar vi hela tiden aktivt för att matsvinnet inte ska vara för stort. Vi jobbar framför allt med att veta mer exakt hur stor mängd mat som kommer att gå åt, laga mat i flera omgångar och spara rester i den mån det går.

Vad kan du göra?

Du som är elev:

 • Ta lagom mycket mat! Om du fortfarande är hungrig när du ätit upp din första portion får du gärna hämta mer. Vi har upptäckt att många tar alldeles för mycket mat när deras favoritmaträtt serveras, eller när de är jättehungriga. Då slängs tyvärr mycket av maten – helt i onödan!
 • Ät i skolrestaurangen den tid du har lunchrast. Om du går dit en annan tid är det svårare för köket att planera matlagningen och serveringen. Dessutom kan det bli en stressigare miljö om det är för mycket folk.
 • Hjälp till att skapa en lugn stämning i skolrestaurangen. Håll en låg ljudnivå. Vänta på varandra när ni äter så att alla känner att de hinner äta klart. Stress och en orolig miljö i skolrestaurangen gör att mer mat slängs.

Du som är vårdnadshavare:

 • Hör av dig till förskolan/skolan om ditt barn är sjukt. Det kan göra att vi slipper kasta mat i onödan.
 • Meddela i god tid när ditt barn ska vara ledig en längre period, t ex under lov, så att vi kan planera inköp och matlagning.

Du som är rektor:

 • Se till att schemat för lunchen i skolan gör att det kommer lagom många elever till skolrestaurangen i taget, att alla elever har möjlighet att äta i lugn och ro och att alla elever har möjlighet att ta om av maten utan att behöva stå för länge i kö.
 • Se till att förskolan/skolan har bra rutiner för att uppmana vårdnadshavare att meddela ledighet i god tid inför lov. Meddela köket i god hur många barn/elever som ska äta under loven så att köket kan planera inköp och matlagning.
 • Se till att skolan har bra rutiner för att avbeställa mat från köket i god tid, t ex när eleverna ska på utflykt.

Du som är lärare:

 • Kom ihåg att avbeställa maten om ni ska bort med klassen. Annars lagar vi stora mängder mat helt i onödan, och måste kanske slänga den.
 • Hjälp till att skapa en lugn stämning i skolrestaurangen. När vi äter i en stressig miljö slänger vi mer mat jämfört med om vi äter i en lugn miljö.
 • Hjälp eleverna att lägga lagom mycket mat på tallriken. Uppmuntra eleverna att hellre ta om av maten istället för att lägga på en för stor portion från början.
 • Ta upp mat och matproduktionens klimatpåverkan i undervisningen. Hur stor blir till exempel klimatpåverkan per år om alla elever på skolan slänger en bit kött eller en potatis varje dag? Hur många ekologiska äpplen kunde vi köpt istället för pengarna som kastades?
 • Kom också ihåg att det faktiskt är okej att slänga en liten mängd mat. Ingen elev ska tvingas att äta upp allt på tallriken. I skolan vill vi uppmuntra eleverna att våga smaka på mat man inte provat förut, och det betyder att det samtidigt måste finnas möjlighet att slänga ifall man inte gillade det man vågade prova.
Sidan uppdaterad 2019-12-12