Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Bild på mall som visar måtten

Agenda 2030

FN har antagit 17 globala utvecklingsmål, Agenda 2030, som syftar till att uppnå en socialt, miljömässigt och ekonomiskt hållbar värld till år 2030.

Agenda 2030 med de 17 globala målen för hållbar utveckling syftar till att utrota fattigdom och hunger, förverkliga de mänskliga rättigheterna för alla, uppnå jämställdhet och egenmakt för alla kvinnor och flickor samt säkerställa ett varaktigt skydd för planeten och dess naturresurser. Globala målen är integrerade och odelbara och balanserar de tre dimensionerna av hållbar utveckling: den ekonomiska, den sociala och den miljömässiga.

Kommuner är viktiga aktörer i genomförandet av Agenda 2030, men måste själva definiera hur de arbetar med Agenda 2030:s målsättningar..

De Globala målen berör ett stort antal områden som svenska kommuner redan arbetar aktivt med, till exempel energieffektivitet, folkhälsofrågor, en effektiv och hållbar offentlig upphandling och demokratisk samhällsstyrning på alla nivåer.

Sidan uppdaterad 2020-11-03