Lyssna på sidan Lyssna

Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Man vid datorn.

Synpunkter, klagomål eller felanmälan

Det är viktigt för oss att få reda på vad du som medborgare tycker om verksamheten, så att vi får en chans att göra saker bättre eller rätta till det som blivit fel i våra verksamheter. Det kan vara positiva synpunkter, klagomål på något du är missnöjd med, en idé eller något du tycker borde fungera bättre.

Blankett istället för formulär

Vill du inte skicka in ett digitalt formulär kan du istället skriva ut en blankett eller höra av dig via telefon.

Till blankett (för utskrift)

Du kan vara anonym

Vill du vara anonym, fyll inte i några kontaktuppgifter. Vi kommer även då att behandla dina synpunkter, klagomål eller felanmälan, men kan däremot inte ge dig någon återkoppling.

Formulär

Välj formulär nedan för att skicka dina synpunkter och klagomål till respektive verksamhet.

Synpunkter och klagomål gällande socialtjänst

I det här formuläret lämnar du synpunkter eller klagomål gällande socialtjänst:

 • Anhörigstöd
 • Barn och familj
 • Biståndshandläggning
 • Bostadsanpassning
 • Ekonomiskt bistånd
 • Funktionsnedsättning enligt LSS
 • Hemtjänst
 • Missbruks- och beroendeproblem
 • Socialpsykiatri
 • Våld i nära relationer
 • Vård- och omsorgsboende äldre
 • Övrigt/Vet ej - Stöd och omsorg enligt socialtjänstlagen

Synpunkter och klagomål gällande kommunal hälso- och sjukvård

I det här formuläret lämnar du synpunkter eller klagomål gällande kommunal hälso- och sjukvård:

 • Hälso- och sjukvård: Vård och behandling, rehabilitering och hjälpmedel

Synpunkter och klagomål enligt skollagen

I det här formuläret lämnar du synpunkter eller klagomål enligt skollagen:

 • Elevhälsan
 • Förskola/Grundskola/Gymnasieskola
 • Vuxenutbildning Komvux
 • Övrigt/Vet ej - utbildning och barnomsorg enligt skollagen
Sidan uppdaterad 2019-09-26