Lyssna på sidan Lyssna

Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Kommunens arbetsmarknadsinsatser

Om du är långtidsarbetslös, långtidssjukskriven eller av andra anledningar inte lyckats komma ut på arbetsmarknaden kan du få hjälp fån kommunen.

För att kunna ta del av de kommunala arbetsmarknadsinsatserna måste du för det mesta först anmäla dig på arbetsförmedlingen eller till socialtjänsten.

Kommunen samarbetar med Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan när det gäller arbetsmarknadsinsatser för Falubor, som står långt från arbetsmarknaden. Målet är att  alla  ska få förutsättningar att kunna försörja sig själva.

Om du är intresserad av praktik, arbetsträning eller jobb i de kommunala verksamheterna ska du ta tala med din handläggare på Arbetsförmedlingen eller Arbetslivs- och socialförvaltningen i kommunen, så får du hjälp med vidare kontakter.

Det här är de möjligheter som kommunen erbjuder:

"En dörr in" till flera myndigheter

Mottagningsteamet vägleder dig som behöver särskilt stöd för att klara din försörjning. Här får du träffa handläggare från flera olika myndigheter  samtidigt och får hjälp med hur du ska komma vidare till egen försörjning.

Läs mer om Mottagningsteamet här

För vuxna

Arbetsmarknadsenheten riktar sig till dig som är mellan 25 och 65 år. Vuxenslussen erbjuder insatser till dig som av olika anledningar står utanför arbetsmarknaden. Målet är egen försörjning genom arbete på den reguljära arbetsmarknaden eller studier. För att nå ditt mål erbjuder Vuxenslussen olika insatser anpassade efter dina behov.

Läs mer om Arbetsmarknadsenheten här

För ungdomar

Ungdomsslussen erbjuder en rad olika insatser för dig som är mellan 16 och 24 år och som behöver stöd för att komma vidare med praktik, fortsätta dina studier eller så småningom börja jobba. Kommunen ordnar även sommarjobb för dig mellan 16 - 20 år och sommarskola för dig i årskurs 8, som vill komplettera dina kunskaper

Läs mer om Ungdomsslussen här

För dig med funktionsnedsättning

Om du på grund av funktionsnedsättning inte kan stå till den öppna arbetsmarknadens förfogande kan antingen daglig verksamhet eller daglig sysselsättning bli aktuellt.

Läs mer om arbetsmöjligheter/sysselsättning vid funktionsnedsättning

Praktik eller jobb

Arbetsmarknadsenhetens handledare hjälper till med jobb eller praktik inom de kommunala verksamheterna för dig som är långtidsarbetslös eller har varit långtidssjukskriven. Det kan vara praktik eller jobb inom de olika kommunala sektorernas verksamheter eller inom Arbetscenter. Här finns till exempel jobb i skog och mark inom kommunen, bland annat vid Hälla på Lugnet, jobb i kök och konferens på Järlindens gård eller i Ta till vara-butiken på Ingarvet. För att komma i kontakt med Arbetsmarknadsenheten prata med din handläggare på Arbetslivs- och socialförvaltningen eller Arbetsförmedlingen.

Kontakt

Kontaktcenter telefon 023-830 00
E-post: kontaktcenter@falun.se

Sidan uppdaterad 2021-04-20